Dobrodošli na spletnih straneh Civilne zaščite Trzin

 

Civilna zaščita Trzin

 
| Kaj storiti v nesreči | Ukrepi glede na nesrečo |Ogroženosti v Sloveniji | Domov
Pišite nam
Organiziranost Civilne zaščite Trzin Organiziranost CZ Trzin
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Dogodki in aktivnosti
Civilna zaščita v Sloveniji CZ Slovenije
Pravice in dolžnosti državljanov Pravice in dolžnosti
Pomembne povezave Povezave
Pišite nam Pišite nam
 

 

 

Civilna zaščita Slovenije


Kaj je civilna zaščita

Sestava sil za zaščito, reševanje in pomoč v Sloveniji

Organiogram organiziranosti prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za reševanje na ravni države

Kaj je civilna zaščita

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so namenjene praktičnemu izvajanju ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Namenjene so tudi praktičnemu usposabljanju, vzdrževanju zaščitnih sredstev in reševalne opreme ter izvajanju drugih nalog pri vzdrževanju pripravljenosti.

Sile za zaščito reševanje in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, država ter določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije glede na tveganja v dejavnosti, ki jo opravljajo.

Sile za zaščito reševanje in pomoč se glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov delijo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.

Prostovoljne enote in reševalne službe se organizirajo po načelu prostovoljnosti pri nevladnih, zlasti humanitarnih organizacijah. Njihovo delovanje se povezuje in dopolnjuje s poklicnimi reševalnimi službami.

Poklicne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč se kot samostojne enote oziroma službe organizirajo po načelu poklicnega opravljanja nalog kot javni zavodi ali režijski obrati ter na podlagi pogodbe pri ustreznih gospodarskih družbah, zavodih, društvih in drugih organizacijah.

Dolžnostne enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti, kot enote in službe civilne zaščite.

Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč so med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno upravljanje in vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture.

O mobilizaciji civilne zaščite in drugih sil za reševanje in pomoč odloča vlada. Ob naravni ali drugi nesreči pa o aktiviranju sil za zaščito reševanje in pomoč odločajo poveljnik civilne zaščite in drugi organi, pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in reševanja. V prej navedenem primeru po potrebi sodelujeta tudi Slovenska vojska in policija s svojimi enotami.

na vrh

Sestava sil za zaščito, reševanje in pomoč v Sloveniji

Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo prostovoljne in poklicne reševalne službe, Civilna zaščita ter določene gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki glede na naravo svoje dejavnosti na podlagi pogodbe opravljajo določene naloge zaščite, reševanja in pomoči. Slovenija ima za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah pripravljene naslednje sile za zaščito, reševanje in pomoč:

Javne reševalne službe:

   

 • Gorska reševalna služba

 • Jamarska reševalna služba

 • Podvodna reševalna služba

 • gasilska služba

 • zdravstvena reševalna služba

Enote za posebne namene:

 • enote kinologov z reševalnimi psi

 • rudniške reševalne enote

 • enota za reševanje ob nesrečah z jedkimi snovmi

 • mobilna meteorološka in enota HMZ RS

 • mobilni ekološki laboratorij IJS Ljubljana

 • mobilni ekološki laboratorij ZZV Maribor

 • enote tabornikov in skavtov za postavljanje začasnih prebivališč

 • stacionarij Rdečega križa Slovenije

 • nastanitvene enote Rdečega križa Slovenije

Enote in službe Civilne zaščite:

   

 • enote za prvo pomoč

 • enote za prvo veterinarsko pomoč

 • tehnične reševalne enote

 • enote za RKB-zaščito

 • enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi

 • službe za podporo

 • služba za vzdrževanje in uporabo zaklonišč

 • enota za hitre intervencije

Enote Slovenske vojske:

 • letalska enota SV

 • enota za ABK-obrambo SV

 • inženirska enota SV

Enote policije:

 • letalska enota policije

 • specialna enota policije

Nadomestna civilna služba:

 • državljani, ki zaradi ugovora vesti vojaški službi opravljajo nadomestno civilno službo na področju zaščite in reševanja

Skupine javnih delavcev in posameznih strokovnjakov:

 • radioamaterji

 • aktivisti Rdečega križa Slovenije

 • aktivisti slovenske Karitas

 • člani drugih človekoljubnih in drugih nevladnih organizacij

V javnih reševalnih službah, Civilni zaščiti in drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč sodeluje okoli pet odstotkov vseh prebivalcev Slovenije, od katerih jih večina opravlja naloge prostovoljno ali brezplačno na podlagi državljanske dolžnosti.

na vrh

Organiogram organiziranosti prostovoljne, poklicne in dolžnostne sile za reševanje na ravni države

 

na vrh


© Civilna zaščita 2006