Dobrodošli na spletnih straneh Civilne zaščite Trzin

 

Civilna zaščita Trzin

 
| Kaj storiti v nesreči | Ukrepi glede na nesrečo |Ogroženosti v Sloveniji | Domov
Pišite nam
Organiziranost Civilne zaščite  Trzin Organiziranost CZ Trzin
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah
Dogodki in aktivnosti Civilne zaščite v Trzinu Dogodki in aktivnosti
Civilna zaščita v Sloveniji CZ Slovenije
Pravice in dolžnosti državljanov Pravice in dolžnosti
Pomembne povezave Povezave
Pišite nam Pišite nam
 

 

 

Kaj storiti v nesreči


Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

- skušajmo ohraniti mirno kri
- če je le mogoče, skušajmo pomagati sebi in drugim
- najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče
- če presodimo, da situacije ne bomo mogli rešiti sami, nemudoma pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Številko 112 pokličite:

- če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev
- če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja
- če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.


Ko kličete na številko 112, povejte:

- kdo kliče
- kaj se je zgodilo
- kje se je zgodilo
- kdaj se je zgodilo
- koliko je ponesrečencev
- kakšne so poškodbe
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče (požar, nevarne snovi, poškodovane plinovodne ali druge napeljave... )
- kakšno pomoč potrebujete.


Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar
znate in zmorete.

Sistem alarmiranja

1. OPOZORILO NA NEVARNOST – enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti, se uporabi za napoved bližajoče nevarnosti visoke vode, požara, ekološke in drugih nesreč

Vključi radio ali TV sprejemnik in spremljaj obvestila o nevarnostih in ukrepih ter ravnaj v skladu z njimi

2. Neposredna nevarnost – zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

Vključi radio ali TV sprejemnik in spremljaj obvestila o nevarnostih in ukrepih ter ravnaj v skladu z njimi

3. Konec nevarnosti – enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Spremljaj obvestila na radiu ali TV.

4. Preizkus siren se opravlja vsako prvo soboto v mesecu ob 12. uri in je enak znaku za konec nevarnosti!


© Civilna zaščita 2006